Ön Bilgilendirme


Chatbot’un genel yapay zeka ayarları içinde tanımlanmış olan ‘’Güven Seviyesi’’ (Confidence Level), botun ne düzeyde bir özgüvenle davranacağını belirler. Güven seviyesi arttıkça bot daha fazla emin olmak ister, daha az risk alır. Böylece yanlış intent eşleşmelerini, diğer bir ifadeyle ‘’false positive’’ durumları engellemiş olur. Fazla yüksek seviyelerde ise doğru eşleşmelerde bile şüphe duyar ve fallback oranı artar. Bu ayar seviyesi her bot için özel olarak belirlenir.

Platformumuzda makine öğrenmesi ve temel anlamlandırma olmak üzere iki ayrı anlama yöntemi mevcut. Dolayısıyla her ikisi için de birer güven seviyesi tanımlanmış durumda. Bu sistemler paralel olarak çalışır ve birden fazla sonuç dönerler.Nedir? Ne işe yarar?


Olasılıksal yapay zeka, birden fazla senaryoda devreye girmektedir. Genel işlevi, botun, emin olamadığı sonuçları direkt olarak yanlış kabul etmek yerine kullanıcıya sorarak sonuçlandırması şeklinde özetlenebilir. Mevcut güven seviyelerinin belli oranda altında kalacak şekilde belirlenebilen, kendine özgü güven seviyesi ayarlarına sahiptir. 
Olasılıksal yapay zeka güven seviyesinin amacı, normal güven seviyesi ile arasında bir alan açarak, o aralıktaki anlamlandırmaları da değerlendirmektir.İşlev 1. 


Normal güven seviyesinin altında ve olasılıksal yapay zeka güven seviyesinin üstünde bir doğruluk oranıyla eşleşen ifadeler için kullanıcıya ‘’Bunu mu demek istediniz?’’ şeklinde bir soruyla dönerek seçim yapmasına izin verir. Eşleşen intent sayısı 1, 2 veya 3 olabilir. Sayı birden fazla olduğunda ‘’Bunlardan hangisini demek istediniz?’’ anlamında sorularla seçim kullanıcıya bırakılır. Kullanıcı seçimini yaptığı takdirde, ilk aşamada emin olunamayan ifade otomatik olarak bot tarafından öğrenilmiş olur. Bunun için daha fazla bilgiye Aktif Öğrenme dokümanımızdan bakabilirsiniz.


İşlev 2.


Normal güven seviyesinin üstünde bir doğruluk oranıyla birden fazla eşleşme olduğunda, yani bot arada kaldığında yine seçimi kullanıcıya bırakır. ‘’Bunlardan hangisini demek istediniz?’’ sorusu devreye girer. Bu durumda da otomatik öğrenme gerçekleşebiliyor. Bu sayede aynı ifade yeniden sorulduğunda bot emin olarak cevaplayabiliyor.Nasıl aktif hale getirebilirim?


  • Açılan ekran üzerinden, olasılıksal yapay zekayı aktif hale getiriyoruz. Bununla birlikte otomatik öğrenme özelliği de isteğe göre aktifleştirilebilir. Otomatik öğrenme aktif ise bot, kullanıcının yaptığı eşleştirmeleri doğru kabul ederek öğrenir. 
  • Aynı sayfa üzerinden ‘’Bunu mu demek istediniz?’’ mesajı da belirlenebilir. Bu mesaj WhatsApp kanalı için ayrı olabilmektedir.

  • Yine aynı ekrandan olasılıksal yapay zeka güven seviyesi ayarlanır. Bu seviye bota özgü olmalıdır ve uzun testler sonucunda belirlenmelidir.


Raporlama
https://app.jetlink.io/Insights/DidYouMean linki üzerinden olasılıksal yapay zeka raporlarına ulaşabilirsiniz. ‘’niyet ve olasılık’’ sütununda kullanıcıya sunulmuş olan muhtemel eşleştirmeleri görebilirsiniz. ‘’Seçili niyet’’ sütunu ise kullanıcının seçim yapıp yapmadığı, yaptıysa hangi seçeneği tercih ettiği bilgisini verir. ‘’Seçim yapılmadı’’ ifadesi, kullanıcının herhangi bir seçim yapmayıp konuşmayı terk ettiğini bildirmektedir. ‘’Yanlış seçenekler’’ ifadesi ise kullanıcının seçim yapmayıp bağımsız olarak yazmaya devam ettiğini gösterir. Seçim yapıldığı durumda seçilen intentin ismiyle karşılaşırız.
Rapor sayfasında tarihe göre filtreleme yapılabilir.