Chatbot içerisinde birçok senaryoda kullanıcıdan herhangi bir dosya istediğimiz durumlar olabilir. Örneğin bir kullanıcı son faturasının resmini, bir resim dosyası veya PDF olarak iletebilir ya da kaza yapan aracının fotoğrafını istediğimiz bir durum olabilir. Bu şekilde sayısız senaryo düşünülebilir. Bu durum Webhook'lar üzerinden tasarlanabileceği gibi Jetlink Chatbot Builder aracı ile de tanımlanabilir.

Chatbot'un bir akışın içerisinde kullanıcıdan dosya talep ettiği bir aşamada dosya beklediğini panel üzerinden @@input.file syntax'i ile ilgili alana aşağıdaki gibi yazabilir ve kullanıcıdan gelen içeriğin bir dosya olması gerektiğini bu şekilde tanımlayabilirsiniz. 

Akışın ancak bir Dosya gelmesi ile devam ettirilebileceğini, beklenen dosyanın kullanıcıdan gelmemesi durumunda alternatif senaryoların ne olacağını belirleyebilirsiniz. Dosya gelme durumunu zorunlu hale getirip, kullanıcıdan bu bilgiyi tekrardan isteyebilirsiniz. Webhook'ları da kullanarak gelen dosya tipini kontrol edebilir, özel bir dosya tipi beklediğiniz durumlarda buna göre kullanıcıya uyarılarda bulunabilirsiniz. Yine Webhook'lar sayesinde gelen dosyayı farklı bir programa gönderebilir veya belirlediğiniz bir mail  adresine eposta olarak gönderebilirsiniz.

Image Placeholder