Ham Veri Raporu E-mail Özelliği


Ham Veri Raporu Nedir? Ne İşe Yarar?


Belirlenen tarih aralığında, kullanıcıların chatbot ve/veya temsilcilerle gerçekleştirdikleri konuşmaların detaylarını gösteren excel raporudur. Bu raporda görüntüleyebileceğiniz bilgiler;


 • Konuşma numarası

 • Konuşmanın başlama tarihi

 • Konuşma içerisinde kullanıcıdan gelen mesaj sayısı

 • Konuşma içerisinde botun gönderdiği mesaj sayısı

 • Konuşma içerisinde temsilcinin gönderdiği mesaj sayısı

 • Konuşmaya temsilcinin dahil olup olmadığı

 • Konuşmanın çözümlenme durumu

 • Konuşmanın çözümlenme süresi

 • Çözümleme kategorisi ve tipi

 • Konuşmayı çözümleyenin bot mu temsilci mi olduğu

 • Konuşmanın hangi kanaldan gerçekleştiği (web, facebook, whatsApp vb.)

 • Kullanıcı bilgileri (e-mail, telefon numarası, ID)


 • Aynı zamanda temsilcilerin ortalama yanıt süreleri de raporun kapsamı içerisindedir. Mesajın kullanıcıdan geldiği andan, temsilcinin mesajı cevapladığı ana kadar geçen sürenin ortalaması olarak hesaplanan bu veri, temsilci performans ölçütü olarak ele alınabilir.


Nasıl Oluşturulur?

1. https://app.jetlink.io/Insights/RawData adresinden istenen tarih aralığı seçilerek ‘Excel Raporunu Oluştur’ butonuna tıklanır.2. Belirlenen tarih aralığındaki konuşma sayısı 10.000’den az ise excel raporu kolaylıkla indirilebilir. 10.000 ile 100.000 arasında ise raporun e-posta olarak alınmasını sağlayacak bir ekran açılır. Bu ekrandan mail adresinizi paylaşarak işlemi başlatabilirsiniz.
3. Konuşma sayısının 100.000’i aştığı tarihler için tarih aralığının daraltılması gerektiğini belirten bir uyarı çıkar. Aralığı daha kısa tutarak rapor parça parça alınabilir.