Yüksek kaliteli WhatsApp proaktif mesajı nasıl atılır?


TEMPLATE MESAJ OLUŞTURURKEN GEREKENLER

Template adı : Gönderilen taslak mesajda yer almayan, özgün olmak zorunda olan belirleyici ad.
Template adında yalnızca İngilizce küçük harfler, alt çizgi ve numaralar yer almak zorundadırBüyük harfler, diğer özel karakterler, Türkçe’de yer alan harfler ya da boşluk kabul edilmemektedir.

Vertical : Bu mesajın neden gönderildiğine dair 2-3 kelimelik açıklama, boşluk vs kullanılabilir.

Template kategorisi :
-Duyuru, bildiri, PR çalışmaları için : Marketing 
-Tek kullanımlık şifre gönderimleri için : OTP
-Ödeme durum güncellemesi, şifre güncellemesi vs bir aksiyon için : Transactional

Mesaj dili : Gönderilen mesajın gövde metni seçilen dil ile aynı olmak zorundadır. Aksi takdirde taslak mesajı onaylanmaz.

Gövde metni: Gönderilen mesajın içeriğinin yer aldığı asıl alandır.
Gövde metni kısıtları:
-Toplamda 1024 karakter sınırlıdır.
-Büyük-küçük harf, boşluk, özel karakter, emojiler kullanılabilir.
-Metin içinde link kullanılması genellikle önerilmez. Link kullanılacaksa Buton olarak eklenmelidir.
-Metin içinde kişiye bağlı değişecek ad, soyad, özel bir ID gibi parametreler {{1},{{2}} şeklinde yalnızca süslü parantezlerle metne yerleştirilmelidir.
-Metin formatındaki değişiklik karakter sınırına dahildir.
Metin formatı değişiklikleri:
Bold yapılacak yer için mesajın başına ve sonuna * (yıldız), italik için _ (alt çizgi), üstü çizili için ~ (tilde) işareti kullanılır. Bu işaretler beraber kullanılabilir, örneğin hem kalın hem italik mesajlar (*_mesajlar_* şeklinde yazılarak) oluşturulabilir.

Gövde metin örneği:
Gövde metninde parametre yoksa gövde metninin aynısı, eğer gövde metninde parametre varsa parametreler {{1}},{{2}} yerine [Okan], [+905012345678] gibi parametre karşılığı olan bir örnek ile doldurulmalıdır.

Başlık : Metin olabilir (boşluklar dahil 60 karakter sınırlı), görsel olabilir (en fazla 2MB dosya boyutunda, yalnızca svg, jpg, jpeg formatlarında), video (mp4 formatında, en fazla 20 MB boyutunda) ya da belge (pdf, docx gibi, en fazla 2 MB boyutunda) olabilir.
Görsel ve video olan başlıklarda, Başlık Örnek URL’ine ilgili görsele/videoya ulaşılabilecek statik bir bağlantı konulmalıdır. (Proaktif mesaj taslağı onaylandıktan sonra canlıda mesaj tetiklenirken ilgili görsel/video panelden ayrıca yüklenilmelidir.)

Alt Bilgi Metni: boşluklar dahil 60 karakter sınırlı metin, örneğin Mesaj Listesinden çıkmak isteyen kullanıcılara bilgi verilecekse buradan yazılmalıdır.

Butonlar :
Buton kullanılması taslaklarda zorunlu değildir ancak kullanılırsa WhatsApp kuralları gereği Proaktif mesajlarda 3 adet buton sınırlaması mevcuttur.
Buton Formatları : URL, Hızlı Yanıt, Telefon Numarası
-Buton adları zorunludur ve boşluklar dahil 20 karakter sınırlıdır
-Butonlarda URL formatı yalnızca 1 (bir) defa kullanılabilir. Diğer butonlar farklı formatta olmak zorundadır.
-Buton formatı olarak Hızlı Yanıt formatı kullanılacaksa, 3 adete kadar hızlı yanıt ardarda eklenebilir.

Yüksek mesaj kalitesi için WhatsApp kriterleri:

-Taslak mesaj oluşturma formatına uyulmalıdır.
-Taslak mesaj oluştururken zengin içerikli farklı taslaklara yer verilmelidir.
-WhatsApp ticaret ilkesine uygun davranılmalıdır.
-WhatsApp Business mesajlaşma ilkesine uygun davranılmalıdır.
-WhatsApp gönderim sınırlarına (tier) uygun davranılmalıdır. Her WhatsApp Business Account hesabının 24 saatlik periyotlar için ayrı sınırı vardır.
-Gönderilen mesajlardan alınan olumsuz geri bildirim oranının sıfır ya da ihmal edilebilir oranda düşük tutulmalıdır. İletişim izinli kullanıcılara gönderimin yapılması ve doğru oluşturulmuş bir mesaj taslağı olumsuz geri bildirim oranını düşürecektir.
-Mesaj gönderilen kullanıcıya listeden çıkma (Opt-Out) imkanı verilmelidir.
-Daha önce onaylatılmış bir taslak mesajın içeriğini aynı şekilde ya da çok benzer şekilde onaya tekrar gönderilmemelidir.